Författare: wp_regionarkivet

14 maj, 2020

Test – Om Artur Nilsson

Levnadsbeskrivning över Artur Nilsson Karl Artur Nilsson föddes 1 januari 1900 och avled 19 oktober 1988. Hans far Carl Johan Nilsson föddes 23 december 1871 och avled 26 mars 1929. Fadern föddes på Koopmansgatan. Han arbetade som plåt- och kopparslagare, huvudsakligen i Sävenäs. Fadern gifte sig 29 april 1899. Hans mor Anna Magdalena Nilsson, född […]

14 maj, 2020

Test – Artur Nilssons fotosamling

På Regionarkivet finns den konstnärliga kvarlåtenskapen efter grafikern, tecknaren och fotografen Artur Nilsson (1900–1988). Sök här i hans stora fotosamling. Artur Nilsson bodde hela sitt liv i Majorna. Han arbetade först som reklamtecknare och från år 1948 som lärare vid Konstindustriskolan. Han donerade hela sin konstnärliga kvarlåtenskap till Regionarkivet, bland annat en samling med över […]

13 maj, 2020

Test – Om Stora Teatern

Genom bankdirektör Axel Fromells initiativ bildades den 17 mars 1917 ett garantikonsortium som samma dag köpte Stora teatern av AB Göteborgs Intressenter. AB Göteborgs Intressenters köpeavtal med AB Cosmorama, som tänkt sig en ombyggnad till biograf, annulerades och ett vederlag gavs. Konsortiet köpte påföljande dag inventarier och rekvisita av teaterdirektör Albert Ranft och den 30 […]

13 maj, 2020

Test – Stora Teaterns ljud- och bildarkiv

Här kan du söka ljud- och bildinspelningar från Stora teatern i Göteborg som förvaras på Regionarkivet – opera, operetter, baletter, musikaler, konserter samt ljudeffekter från 1950-talet till 1990-talet. Inspelningarna hör till arkivbildarna: AB Göteborgs Lyriska Teater (–1969) Göteborgs Teater- och Konsert AB (1969–1987) Göteborgs Musikteater (1987–1994). Registret innehåller även ett antal inspelningar från Konserthuset som […]

26 augusti, 2019

Göteborgs adress- och industrikalendrar

Dåtidens telefonkataloger kan de kallas, Göteborgs adress- och industrikalendrar. Bläddra och hitta namn och adress till göteborgare och näringsidkare 1850-1899. Varje kalender innehåller också kuriosa om Göteborg, som exempelvis hur mycket det kostade att åka droska i slutet av 1800-talet. Dessa kalendrar kommer från fastighetskontorets och stadsmuseets arkiv. Vi publicerar dem här ett komplement till […]

23 augusti, 2019

Stora teaterns ljud- och bildarkiv

Här kan du söka ljud- och bildinspelningar från Stora teatern i Göteborg som förvaras på Regionarkivet – opera, operetter, baletter, musikaler, konserter samt ljudeffekter från 1950-talet till 1990-talet. Inspelningarna hör till arkivbildarna: AB Göteborgs Lyriska Teater (–1969) Göteborgs Teater- och Konsert AB (1969–1987) Göteborgs Musikteater (1987–1994). Registret innehåller även ett antal inspelningar från Konserthuset som […]

17 juli, 2019

Göteborgs kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996

Vilka politiska beslut ledde fram till att staden ser ut som den gör idag? Här kan du söka i Göteborgs kommunfullmäktiges/stadsfullmäktiges äldre handlingar och läsa dem i pdf-format. Sök i kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996 Stadsfullmäktige bytte namn till kommunfullmäktige år 1970. Protokoll finns med i handlingarna från 1873 under rubriken Bihang – de första åren bara […]

10 juni, 2019

Artur Nilssons fotosamling

På Regionarkivet finns den konstnärliga kvarlåtenskapen efter fotografen och målaren Artur Nilsson (1900–1988). Här kan du söka i den stora fotosamlingen. Artur Nilsson bodde hela sitt liv i Majorna. Han arbetade först som reklamtecknare och från år 1948 som lärare vid Konstindustriskolan. Han donerade hela sin konstnärliga kvarlåtenskap till Regionarkivet, bland annat en samling med […]

10 juni, 2019

Ritningsregister

Sök bland tusentals ritningar från sent 1600-tal och framåt. 900 kan du se på skärmen, de övriga får du beställa. Det mesta av materialet rör Göteborg, men vi har även ritningar över byggnader och andra objekt i resten av Sverige och världen. Vi kan också ha ritningar som inte finns i detta register. Kontakta gärna […]

10 juni, 2019

Göteborgs kommunalkalendrar

I kommunalkalendrarna 1929-2001 finns information om Göteborgs Stads styrelse och förvaltning. Här får du svar på hur kommunen var organiserad. År 1991 gavs det inte ut någon kalender. Göteborgs kommunalkalender 1929 1930-talet Göteborgs kommunalkalender 1930 Göteborgs kommunalkalender 1931 Göteborgs kommunalkalender 1932 Göteborgs kommunalkalender 1933 Göteborgs kommunalkalender 1934 Göteborgs kommunalkalender 1935 Göteborgs kommunalkalender 1936 Göteborgs kommunalkalender […]

You are here: Page 0