»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  

Om Ritningsregistret

Sökmöjligheter

I träfflistan ser du sammanfattningar av ritningarnas innehåll. Klickar du på den blå texten så får du upp en mer detaljerad post.

Om ritningen eller kartan har fotograferats finns en miniatyr av bilden med i den detaljerade posten, och klickar du på den så får du upp en större version. För muspekaren över bilden för att förstora ännu mer (zooma genom att vänsterklicka och föra musen upp och ner, ändra zoomområdets storlek genom att vänsterklicka och föra musen till höger eller vänster).

Sökfunktionen skiljer inte på stora eller små bokstäver.

Sökexempel

heden alla förekomster av “heden”.

otter* alla ord som börjar på “otter”, t ex Otterhälleskolan, Otterhällsbadet

nybyggnad 1850 alla förekomster av “nybyggnad” och “1850”.

åström serie:A alla förekomster av “åström” inom A serien.

Publicering

Upphovsrätten till kartor och ritningar går ut sjuttio år efter upphovsmannens död. Där så inte har skett måste rättighetshavaren tillfrågas om publicering och liknande, men i många fall är det arkivet som har tagit över de relevanta rättigheterna. I så fall är vetenskaplig publicering gratis, medan en användaravgift tas ut för journalistisk och kommersiell sådan. De ritningsfoton som finns i databasen håller inte tillräcklig kvalitet för publicering — kontakta oss för att beställa reproduktioner.

Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0