»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 20 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"Kontor" (Typ), "djurpark" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Säldammen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16066:1
Innehåll: Björnburar i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Björnburar
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Oscar Larsson
Årtal: 1918
Serie: A, nr 16042
Innehåll: Fasanhus i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Fasanhus
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Ture Olsson [Thure Ohlson]
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16045
Innehåll: Stängselanordning för påfåglarna i hjorthagen i Slottsskogen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: D.B-T.
Årtal: 1922
Serie: A, nr 16049
Innehåll: Mårdburen i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Mårdhuset/mårdburen
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16057
Innehåll: Byggnader i djurparken: dovhjortsstall, kronhjortsstall, fårhus, hölada och vedbod.
Typ: djurpark
Upphovsman: Göteborgs Stads Fastighetskontor; A. Hulthén.
Årtal: 1943
Innehåll: Fasangården/fasanhagen/fasanburen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: A.-B. Stängselfabriken Standard; Yngve Bergström mfl
Årtal: 1915-1916
Serie: A, nr 16046:1
Innehåll: Förslag till fågelbur i Göteborgs Slottsskog.
Byggnadens namn: Fågelbur/fågelhus (förslag)
Typ: djurpark, park
Upphovsman: O.E.B.
Årtal: 1905
Serie: A, nr 16047
Innehåll: Stängsel kring fågeldammen (Carlsrodammen/Karlsrodammen).
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1904
Serie: A, nr 16048:1
Innehåll: Stängsel till fågeldamm i Slottsskogsparken.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Thure Ohlson [Ture Olsson]
Årtal: 1908
Serie: A, nr 16048:2
Innehåll: Strandskoning vid fågeldammarna i Slottsskogsparken.
Typ: djurpark, park, plan
Upphovsman: Thure Ohlson [Ture Olsson]
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16048:3
Innehåll: Kronhjortspark med stängsel och kronhjortshus.
Byggnadens namn: Kronhjortshus
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16052
Innehåll: Staket kring säldammen. Staket kring lilla dammen m.m.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Ture Olsson [Thure Ohlson]
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16066:2
Innehåll: Förslag till omändring av säldammen i Slottsskogsparken. Situationsplan.
Typ: djurpark, park, plan
Upphovsman: Karl Axelsson
Årtal: 1935
Serie: A, nr 16066:3-4
Innehåll: Förstärkning av stängsel kring älghagen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1908
Serie: A, nr 16071
Innehåll: Situationsplan över säldammen och området närmast runtomkring med kälkbacken m.m.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1906
Serie: A, nr 16066:8
Innehåll: Förslag till ny säldamm i Slottsskogsparken. Situationsplaner + arbetsritning.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Karl Axelsson. Joh. Lindström
Årtal: 1937
Serie: A, nr 16066:5-7
Innehåll: Reglering av fågeldammarna i Slottsskogen. Även brev från Thure Ohlson till Styrelsen för Slottsskogsparken gällande Anderbergs förslag.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Anton Anderberg
Årtal: 1913
Serie: A, nr 16048:4-6
Innehåll: Förslag till plaskdamm i Slottsskogen. Situationsplan över plaskdammarna. Även kostnadsberäkning.
Typ: djurpark, park, plan
Upphovsman: Karl Axelsson. Joh. Lindström
Årtal: 1935
Serie: A, nr 16060:1-3
Innehåll: Förslag till anordnande för plantering av slingerväxter vid fasanhagen i Slottsskogsparken. Perspektivteckning över entrén mot Plantskolevägen m.m.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: T.O. (Ture Olsson [Thure Ohlson]?)
Årtal: 1917
Serie: A, nr 16046:2
Visas av 20 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0