»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"teater" (Typ), "byggnadsdetaljer" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Projekt till staket vid slottsskogen.
Typ: byggnadsdetaljer
Upphovsman: O. Jonsson
Årtal: 1882
Serie: A, nr 11047
Innehåll: Uppmätningsritning. Förslag till tillbyggnad av trappa. Förslag till infart, avvägningsritning.
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet
Typ: museum, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Göteborgs Drätselkammare Husbyggnadskontoret; H. Möller?
Årtal: 1961
Innehåll: Förändringar. Kopior av Ernst Torulfs ursprungsritningar från år 1916. Rökgasevakuering. Detaljer.
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet
Typ: museum, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Ernst Torulf. Göteborgs Fastighetskontor Husbyggnadsavdelningen Arkitektbyrån; H.D.
Årtal: 1916, 1983
Innehåll: Nybyggnad av stationshus, Säröbanan, omedelbart söder om spårvägsslingan vid Slottsskogen.
Byggnadens namn: Säröbanans nya stationshus
Typ: Kommunikation, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Stig Henrik Lundgren, Lars Gunnar Serneblad
Årtal: 1960
Serie: A, nr 17999:1-12
Innehåll: Skärmtak. Ljusramp och textskyltar på skärmtak vid Slottsskogens servicestation. Även bygglovshandlingar. [En av ritningarna är en bygglovsritning]
Typ: Kommunikation, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Tore Nordén, KP Ragnar Bergstedt AB Skyltfabriken
Årtal: 1969
Serie: A, nr 18004:1-2
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0