»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 15 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"teater" (Typ), "karta" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Planskiss till ordnande av Margretebergsängen i Slottsskogen.
Typ: plan, karta
Upphovsman: Sigfrid Ericson
Årtal: 1913
Serie: A, nr 6082
Innehåll: Lekplatser i och kring Slottsskogen. Dokument: översikt över lekplatser och barnunderlag i området norr om Slottsskogen.
Typ: skola, karta
Upphovsman: Stadsbyggnadskontoret. Stadsplaneavdelningen. Innerstadsbyrån.
Årtal: 1964
Serie: A, nr 14258
Innehåll: Förslag till ändring av stadsplanen.
Typ: karta
Upphovsman: Uno Åhrén och C.F. Ahlberg
Årtal: 1938, 1941
Serie: C, nr 7445-7446
Innehåll: Klosettanläggningar i Slottsskogsparken. Paviljong. Karta över Slottsskogsparken. Inkluderar arbetsbeskrivningar.
Typ: avträde, park, karta
Upphovsman: R.O. Swensson, signerad och osignerade
Årtal: 1941
Serie: ROS, nr 20:4-9
Innehåll: Karta över lägenheten nr 371 Stubbehagen samt delar av lägenheterna nr 361 Margreteberg och nr 362 Dahlen i förstaden Majorna vid Göteborg.
Typ: karta
Upphovsman: H.W. Brandel
Årtal: 1892
Serie: GK, nr M 6
Innehåll: Förslag till ny sträckning av Långedragslinjen inom staden och till omläggning av gatuutfartsleden till Särö m.m.
Byggnadens namn: Långedragslinjen
Typ: kommunikation, karta
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1930
Serie: E, nr 797
Innehåll: Förslag till ändring av stadsplanen.
Typ: karta
Upphovsman: Stadsingenjörerna Uno Åhrén och Gunnar Sundbärg.
Årtal: 1933
Serie: C, nr 7387
Innehåll: Karta över Göteborg sammandragen år 1888. På kartan finns tomtbeteckningar, församling, rotegränser, järnvägs- och spårvägslinjer angivna.
Typ: karta
Upphovsman: Osignerad (Ludvig Simon)
Årtal: 1888
Serie: GVI, nr 59
Innehåll: "Karta öfver en del af det till Götheborg stad hörande område..Masthugget och Majorna"
Typ: karta
Upphovsman: H.W. Brandel
Årtal: 1880
Serie: GVI, nr 74 b
Innehåll: Karta över en del av Göteborgs stad med förslag till spårvägslinje. Från 1877 års karta kopierad år 1879.
Typ: kommunikation, karta
Upphovsman: H.W. Brandel, Harry Scott, Joseph Kincaid
Årtal: 1877-1880
Serie: GK, nr F 1 d
Innehåll: Karta över en del av sjätte roten i förstaden Majorna i Göteborg. Med förslag till stadsplan.
Typ: karta, gata
Upphovsman: Ludvig Simon
Årtal: 1901
Serie: GK, nr E 91
Innehåll: Karta över en del av sjätte roten i förstaden Majorna i Göteborg, med förslag till stadsplan i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut.
Typ: karta
Upphovsman: Ludvig Simon
Årtal: 1902
Serie: GK, nr E 98
Innehåll: Karta över för Göteborgs renhållningsväsende erforderliga upplagsplatser inom förstaden Majorna. A) Lägenheten nr. 362 Dalen 5. B) Lägenheten nr. 383 Lilla Oxhagen 2 qv. och 80 qv.
Typ: produktion, karta
Upphovsman: H.W. Brandel, stadsingenjör
Årtal: 1885
Serie: A, nr 15906
Innehåll: Karta över inpålningar av Pustervik, samt vattenledningarna mellan Slottsskogen, Vallgraven och Göta Älv. Förklarande beskrivning finns på kartan.
Typ: karta, kommunikation
Upphovsman: O. Åqvist [O. Åqwist]
Årtal: 1841
Serie: Hamnen, nr 372
Innehåll: Karta över Göteborgs stad jämte en del därtill hörande område. (Väster en linje från Järntorget till Slottsskogen, norr Göta älv, öster Gullbergs- och Mölndalsåarna och söder Änggårdens, Landalas och Gibraltars ägor)
Typ: karta
Upphovsman: H.W. Brandel
Årtal: 1877
Serie: FI a, nr 207
Visas av 15 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0