»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 36 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"teater" (Typ), "A" (Serie), ¬"park" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Projekt till staket vid slottsskogen.
Typ: byggnadsdetaljer
Upphovsman: O. Jonsson
Årtal: 1882
Serie: A, nr 11047
Innehåll: Planskiss till ordnande av Margretebergsängen i Slottsskogen.
Typ: plan, karta
Upphovsman: Sigfrid Ericson
Årtal: 1913
Serie: A, nr 6082
Innehåll: Ritning till polisvaktstation.
Byggnadens namn: Polisvaktskontor
Typ: förvaltning, museum
Upphovsman: J. Emil Billing
Årtal: 1905
Serie: A, nr 11048-11049
Innehåll: Plan över alternativ till placering av skulptur av Henry Moore.
Typ: plan
Upphovsman: Arvid Bengtsson?
Årtal:
Serie: A, nr 12379:20
Innehåll: Förslag till plats för bana till Fältrittklubben.
Typ: sportanläggning
Årtal: 1918
Serie: A, nr 5944
Innehåll: Lekplatser i och kring Slottsskogen. Dokument: översikt över lekplatser och barnunderlag i området norr om Slottsskogen.
Typ: skola, karta
Upphovsman: Stadsbyggnadskontoret. Stadsplaneavdelningen. Innerstadsbyrån.
Årtal: 1964
Serie: A, nr 14258
Innehåll: Situationsplan över Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: plan
Årtal:
Ort: Göteborg, Älvsborgs Kungsladugård
Serie: A, nr 12379:21
Innehåll: Fågelborg - Slottsskogstyp.
Typ: trädgårdsanläggning
Upphovsman: Svårtydda signaturer
Årtal: 1942
Serie: A, nr 16089:3
Innehåll: Förslag till lekplatser vid det så kallade Alekärret
Typ: lekplats
Upphovsman: osignerad
Årtal: 1904
Ort: Göteborg, Göteborg
Serie: A, nr 16353
Innehåll: Skisser till Naturhistoriskt museum på tomt vid Slottsskogen. (Bilaga B till Byggnadsberedningens protokoll 6/8 1913)
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet (förslag)
Typ: museum
Upphovsman: Osignerade (Ernst Torulf?)
Årtal: 1913
Serie: A, nr 16133:1-5
Innehåll: Förändring av byggnaden.
Typ: Kommunikation, produktion, försäljning
Upphovsman: F.O. Peterson & Söner byggnads AB
Årtal: 1966
Serie: A, nr 18001
Innehåll: Bana för kälkar och vagnar.
Typ: Lekplats, Sportanläggning
Upphovsman: Charles John Gerss
Årtal: 18--?
Ort: Göteborg [?], Göteborg [?)
Serie: A, nr 17976
Innehåll: Skiss till förändring och tillbyggnad av byggnad för AB Vinga/Vingabolagen.
Typ: Kontor
Upphovsman: CFL arkitekter
Årtal: 1984
Serie: A, nr 18009:1-2
Innehåll: Förslag till påbyggnad av befintlig byggnad för Långedrag AB.
Typ: Kommunikation, kontor
Upphovsman: Inredningsarkitekt SIR Rutger Andersson
Årtal: 1979
Serie: A, nr 18010
Innehåll: Skisser till museibyggnad. (Bilaga A till Byggnadsberedningens protokoll 6/8 1913)
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet (förslag)
Typ: museum
Upphovsman: Osignerade (Ernst Torulf?)
Årtal: 1913
Serie: A, nr 16134:1-10
Innehåll: Nybyggnad av stationsbyggnad omedelbart söder om spårvägsslingan vid Slottsskogen, Säröbanan. Bygglovskopior och handlingar.
Byggnadens namn: Säröbanans nya stationshus
Typ: kommunikation
Upphovsman: Rune Bengtsson Arkitekt SAR
Årtal: 1960
Serie: A, nr 17264:1-6
Innehåll: Nybyggnad av stationshus, Säröbanan, omedelbart söder om spårvägsslingan vid Slottsskogen.
Byggnadens namn: Säröbanans nya stationshus
Typ: Kommunikation, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Stig Henrik Lundgren, Lars Gunnar Serneblad
Årtal: 1960
Serie: A, nr 17999:1-12
Innehåll: Slottsskogsvallen i Göteborg, västra läktaren.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: J. Lindbergs ingenjörsbyrå.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg, Älvsborgs Kungsladugård
Serie: A, nr 8679 a
Innehåll: Skissförslag till skärmtak för järnvägshållplats.
Byggnadens namn: Hållplats vid Säröbanans nya stationshus (förslag)
Typ: kommunikation
Upphovsman: Rune Bengtsson Arkitekt SAR
Årtal: 1959
Serie: A, nr 17263
Innehåll: Grund- och takplansritningar. Bygglovsritningar.
Byggnadens namn: Säröbanans nya stationshus
Typ: kommunikation
Upphovsman: Rune Bengtsson Arkitekt SAR
Årtal: 1960
Serie: A, nr 17265:1-3
Visas av 36 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0