»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"teater" (Typ), "A" (Serie), "kommunikation" (Typ), ¬"plan" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Nybyggnad av stationsbyggnad omedelbart söder om spårvägsslingan vid Slottsskogen, Säröbanan. Bygglovskopior och handlingar.
Byggnadens namn: Säröbanans nya stationshus
Typ: kommunikation
Upphovsman: Rune Bengtsson Arkitekt SAR
Årtal: 1960
Serie: A, nr 17264:1-6
Innehåll: Skissförslag till skärmtak för järnvägshållplats.
Byggnadens namn: Hållplats vid Säröbanans nya stationshus (förslag)
Typ: kommunikation
Upphovsman: Rune Bengtsson Arkitekt SAR
Årtal: 1959
Serie: A, nr 17263
Innehåll: Grund- och takplansritningar. Bygglovsritningar.
Byggnadens namn: Säröbanans nya stationshus
Typ: kommunikation
Upphovsman: Rune Bengtsson Arkitekt SAR
Årtal: 1960
Serie: A, nr 17265:1-3
Innehåll: Förslag till stationsbyggnad och restaurang vid Linnéplatsen. Även perspektivmålningar (kopior).
Byggnadens namn: Stationsbyggnad och restaurang (förslag)
Typ: kommunikation, restaurang
Upphovsman: B&B Lidström arkitektkontor HB
Årtal: 1982
Serie: A, nr 17744:1-5
Innehåll: Lokomotivstall och reparationsverkstad för Göteborg-Särö Järnvägs A-B. Bygglovsritning.
Byggnadens namn: Säröbanans lokomotivstall och reparationsverkstad
Typ: kommunikation
Upphovsman: Byggnadsfirman D.L. Lorentzon; Lennart Lorentzon
Årtal: 1931
Serie: A, nr 17251
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0