»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 48 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"teater" (Typ), "A" (Serie), "park" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Kabinettet vid Malmgårdsvillan.
Typ: park, avträde
Upphovsman: Sven Wedenmark
Årtal: 1914
Serie: A, nr 16050
Innehåll: Majstång/midsommarstång.
Typ: park, konstnärlig utsmyckning
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1901?
Serie: A, nr 16054
Innehåll: Malmgårdsvillans förstukvist.
Byggnadens namn: Malmgårdsvillan
Typ: park, bostad
Upphovsman: A. Hanson?
Årtal: 1931
Serie: A, nr 16055
Innehåll: Säldammen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16066:1
Innehåll: Växthusets förstuga.
Byggnadens namn: Växthus
Typ: park, trädgårdsanläggning
Upphovsman: Hugo Berndtsson
Årtal: 1897
Serie: A, nr 16070
Innehåll: Björnburar i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Björnburar
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Oscar Larsson
Årtal: 1918
Serie: A, nr 16042
Innehåll: Fasanhus i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Fasanhus
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Ture Olsson [Thure Ohlson]
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16045
Innehåll: Stängselanordning för påfåglarna i hjorthagen i Slottsskogen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: D.B-T.
Årtal: 1922
Serie: A, nr 16049
Innehåll: Nytt kabinett i Slottsskogen vid Linnéplatsen.
Typ: park, avträde
Upphovsman: Hjalmar Cornilsen
Årtal: 1914
Serie: A, nr 16051:1-2
Innehåll: Mårdburen i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Mårdhuset/mårdburen
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Serie: A, nr 16057
Innehåll: Skidbacken i Slottsskogen.
Typ: park, sportanläggning
Upphovsman: Einar? eller Einarsson?
Årtal: 1901
Serie: A, nr 16063
Innehåll: Förslag till vägar och öppna platser inom det till parkanläggning i Slottsskogen avsedda område. Tillhör H.W. Brandels reservation av den 16 oktober 1874 i fråga om parkanläggning i Slottsskogen.
Typ: park, gata, plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1874
Serie: A, nr 15898:2
Innehåll: Förslag till entré till Slottsskogen. Perspektiv från Linnéplatsen. Perspektivteckning i kol.
Typ: park, vy
Upphovsman: R.O. Swensson och Harald Ericson
Årtal: 1925?
Serie: A, nr 16122
Innehåll: Höj- och sänkbart stativ till astronomisk tub i Slottsskogens observatorium.
Byggnadens namn: (Observatoriet)
Typ: skola, park
Upphovsman: Svante Paulson
Årtal: 1928
Serie: A, nr 16038
Innehåll: Avträdeshus för Slottsskogsparken.
Typ: park, avträde
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 18--?
Serie: A, nr 16039
Innehåll: Tillbyggnad av avträde i Slottsskogsparken. Bygglovsritning.
Typ: park, avträde
Upphovsman: Thure Ohlson [Ture Olsson]
Årtal: 1903
Serie: A, nr 16040
Innehåll: Klosettbyggnader på tre platser i Slottsskogsparken. Bygglovsritning.
Typ: park, avträde
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1935
Serie: A, nr 16041
Innehåll: Förslag till botaniskt förevisningsfält i Slottsskogsparken.
Typ: botanisk trädgård, park
Upphovsman: Thure Ohlson [Ture Olsson]
Årtal: 1911
Serie: A, nr 16043
Innehåll: Förslag till ombyggnad av ekonomibyggnad vid Stallmästaregården.
Byggnadens namn: Stallmästaregården
Typ: park, produktion
Upphovsman: Olsson
Årtal: 1937
Serie: A, nr 16044
Innehåll: Fasangården/fasanhagen/fasanburen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: A.-B. Stängselfabriken Standard; Yngve Bergström mfl
Årtal: 1915-1916
Serie: A, nr 16046:1
Visas av 48 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0