»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 13 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"teater" (Typ), "FIVa" (Serie), ¬"park" (Typ), ¬"restaurang" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Fotografi av plan över Kungsladugård, Slottsskogen och Änggården.
Typ: plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 192-?
Serie: FIVa, nr 184:62
Innehåll: Projekt till framtida stadionaläggning i samband med nya bron invid Margretebergsängen i Slottsskogen. (Tillhör stadsfullmäktige i Göteborg beslut den 7/10 1915 §6)
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman
Årtal: 1915
Serie: FIVa, nr 72:17-20
Innehåll: Fotografi över Margretebergsängen i Slottsskogen. (Stadsfullmäktige i Göteborg 15/4 1915 §29, 7/10 1915 §6)
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning, vy
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1915
Serie: FIVa, nr 72:28b
Innehåll: Förslag till yttre vatten- och avloppsledningar för Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H.T. Glosemeyer kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren. [T. Glosemeijer]
Årtal: 1918
Serie: FIVa, nr 72:29-31
Innehåll: Förslag till yttre vatten- och avloppsledningar för Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H.T. Glosemeyer kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren. [T. Glosemeijer]
Årtal: 1920
Serie: FIVa, nr 72:33-35
Innehåll: Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman. Göteborgs Stadsingenjörskontor: Albert Lilienberg.
Årtal: 1916-1921
Serie: FIVa, nr 72:62-78
Innehåll: Grund för torn och pyloner.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H. Kreuger Byrå för Byggnadskonstruktioner, Stockholm: R.D.
Årtal: 192-?
Serie: FIVa, nr 72:79-80
Innehåll: Förslag till fondbyggnad vid idrottsvallen på Margretebergsängen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman
Årtal: 1917
Serie: FIVa, nr 72:1-16
Innehåll: Alternativt förslag till yttre vattenledningar för Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H.T. Glosemeyer kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren. [T. Glosemeijer]
Årtal: 1919
Serie: FIVa, nr 72:32
Innehåll: Arbetsritningar. Granitdetaljer.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman
Årtal: 1916
Serie: FIVa, nr 72:21-28
Innehåll: Slottsskogsvallen. Förslag, detaljer, konstruktionsdetaljer.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman gm T. Wennerholm, John Lindberg, G. Palm: J. Lindbergs Ingeniörsbyrå. Gatu- och Vägförvaltningen i Göteborg: Gunnar Wikström, Per Gust. Blidberg.
Årtal: 1917-1921
Serie: FIVa, nr 72:37-60
Innehåll: Konstruktionsritningar och situationsplaner.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning, plan
Upphovsman: H. Kreuger Byrå för Byggnadskonstruktioner, Stockholm: R.D., I.J. Wahlman, John Lindberg, G. Palm: J. Lindbergs Ingeniörsbyrå, Albert Lilienberg,
Årtal: 1917-1922
Serie: FIVa, nr 72:81-98
Innehåll: Fotografi av stadsplaner över Bagaregården, Bö, Johanneberg, Kungsladugård, Kålltorp, Landala, Slottsskogen, Torp och Änggården.
Typ: plan
Upphovsman: Svårtydda signaturer
Årtal: 192-?
Serie: FIVa, nr 184:6
Visas av 13 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0