»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 19 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: "ROS" (Serie), "ROS" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Perspektivskiss till nybyggnad för Vita Bandet i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Vita Bandet
Typ: restaurang
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1934
Serie: ROS, nr 292
Innehåll: Förslag till ombyggnad av ekonomibyggnad vid Stallmästaregården.
Byggnadens namn: Stallmästaregården
Typ: bostad, park
Upphovsman: C.G. Olsson?
Årtal: 1937
Serie: ROS, nr 19:1
Innehåll: Elektrisk belysning i klosettanläggning. Inkluderar beskrivning.
Typ: avträde, park
Upphovsman: Karl G. Eliasson
Årtal: 1935
Serie: ROS, nr 20:10
Innehåll: VVS-ritning till klosettanläggningar i Slottsskogsparken.
Typ: avträde, park
Upphovsman: Erik Broberg
Årtal: 1934
Serie: ROS, nr 20:11
Innehåll: Förslag till entré.
Byggnadens namn: Frölundaborg
Typ: sportanläggning
Upphovsman: C.W. Persson: Ferm & Persson
Årtal: 1935
Serie: ROS, nr 342:1-3
Innehåll: Entréportal till teater. Biljettkiosk för sommarteatern.
Byggnadens namn: Sommarteatern/Slottsskogsteatern
Typ: teater, park
Upphovsman: R.O. Swensson, Alvar Ekwall, signerade och osignerade.
Årtal: 1939
Serie: ROS, nr 19:2-5
Innehåll: Klosettanläggningar i Slottsskogsparken. Paviljong. Karta över Slottsskogsparken. Inkluderar arbetsbeskrivningar.
Typ: avträde, park, karta
Upphovsman: R.O. Swensson, signerad och osignerade
Årtal: 1941
Serie: ROS, nr 20:4-9
Innehåll: Grundritningar, borrning och konstruktion för klosettanläggningar i Slottsskogsparken. Inkluderar P.M.
Typ: avträde, park
Upphovsman: John Lindberg: J. Lindbergs Ingejörsbyrå
Årtal: 1934
Serie: ROS, nr 20:12-13
Innehåll: Nybyggnad vid värmecentral vid Björngårdsvillan: konstruktioner till grund och skorsten.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: John Lindberg: J. Lindbergs Ingeniörsbyrå
Årtal: 1936
Serie: ROS, nr 18:19
Innehåll: Garagebyggnad vid Björngårdsvillan.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: R.O. Swensson, Alvar Ekwall
Årtal: 1938
Serie: ROS, nr 18:20-21
Innehåll: Värmeledning samt förändring av vatten- och avloppsledningar.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: Erik Broberg
Årtal: 1935
Serie: ROS, nr 18:22-25
Innehåll: Nybyggnadsritningar från 1905, med förändringar inritade från 1936.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: Ernst Krüger. (R.O. Swensson)
Årtal: 1905, 1936
Serie: ROS, nr 18:1-5
Innehåll: Inredning av toaletter.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1923
Serie: ROS, nr 18:6
Innehåll: Värmeledning, rörschema.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: John Bengtsson
Årtal: 1931
Serie: ROS, nr 18:7-8
Innehåll: Förändringar.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1934, 1936
Serie: ROS, nr 18:9-16
Innehåll: Enkla skisser. Beskrivningar, kostnadsförslag och Stadsfullmäktige handlingar 1936:166.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: Osignerade (R.O. Swensson)
Årtal: 1936
Serie: ROS, nr 18:26
Innehåll: Situationsplan över slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning, plan
Upphovsman: Osignerad. (R.O. Swensson, M.L. Mandelius)
Årtal: 194-?
Serie: ROS, nr 271:1
Innehåll: Förslag till pannhus. Nybyggnad för värmecentral samt hägnad vid Björngårdsvillan.
Byggnadens namn: Björngårdsvillan/Slottsskogens restaurang
Typ: restaurang, park
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1936
Serie: ROS, nr 18:17-18
Innehåll: Skisser och förslag till omläggning av trappväg från Linnéplatsen till Naturhistoriska museet.
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet
Typ: museum, park, gata
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1936-1937
Serie: ROS, nr 20:1-3
Visas av 19 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad regark ver 1.1.0