14 maj, 2020

Test – Om Artur Nilsson

Levnadsbeskrivning över Artur Nilsson

Karl Artur Nilsson föddes 1 januari 1900 och avled 19 oktober 1988.

Hans far Carl Johan Nilsson föddes 23 december 1871 och avled 26 mars 1929. Fadern föddes på Koopmansgatan. Han arbetade som plåt- och kopparslagare, huvudsakligen i Sävenäs. Fadern gifte sig 29 april 1899.

Hans mor Anna Magdalena Nilsson, född Edman, föddes 10 juli 1876 och avled 25 augusti 1951. Hennes far var stuveriförman. Artur Nilssons mormor Johanna Charlotta Edman (som är med på bildnummer 1311 m fl) levde åren 1849-1931. Moderns kusin sjökapten Robert Edman (1859-1950) levde i Bronx, USA.

Systern Ester Nilsson föddes 31 mars 1902 och avled 26 maj 1980. Ingen av syskonen gifte sig eller fick barn. Artur Nilsson hade dock en kärleksfull relation med gymnastiklärarinnan(?) Stina Sjöberg fr o m 1940-talet.

Artur Nilsson levde hela sitt liv i Majorna. Han föddes på Mariebergsgatan och växte upp på Blåsutgatan 5 på Gråberget (skriven där till 1936??). Ungefär år 1922 bodde han dock tidvis vid Hjuvik på Hisingen. År 1937 hade han sin bostad på Gråbergsgatan 18. Från 1938 fram till sin död hade han en lägenhet på Styrmansgatan 26. Huset (10 kv Enhörningen, 3:e roten) var byggt c:a 1935. Sommaren 1987 var han dock evakuerad en tid för att lägenheten skulle byggas om.

Åren 1913-1919 var Artur Nilsson elev först vid Göteborgs Litografiska Anstalt och sedan vid Oscar Isakssons tryckeri. Han blev utlärd litograf under tiden.

Från och med januari 1914 till och med våren 1920 var Artur Nilsson inskriven vid Slöjdföreningens skola. Först tre terminer i Aftonskolans förberedande avdelning och sedan i Aftonskolans konstyrkesavdelning, med undantag av läsåret 1916-1917 då han studerade vid Fackskolan för bokindustri. Läsåren 1918-1920 gick Artur Nilsson i Högre konstyrkesskolan.

Han gjorde militärtjänst vid Kviberg (A2) under åren 1920-1921, möjligen också år 1922. Förutom att vara vanlig artillerist fick han också bidra med sina teckningskunskaper.

Ända fram till år 1948 arbetade sedan Artur Nilsson med flera olika saker, och ofta som frilans. Han var tecknare på SKF, arbetade med Svenska Telegrambyrån i samband med Jubileumsutställningen 1923, var litograf vid Oscar Isakssons tryckeri, arbetade med reklam på Annons-Krantz (ca 1940), var formgivare vid Wezätas fotoateljé och gjorde tidiga trycksaker åt Hasselblads.

Åren 1948-1967 var Artur Nilsson timlärare vid Konstindustriskolan i grafisk formgivning och teckning. Eleverna fick göra små böcker och Artur Nilsson ledde krokilektioner.

Lämpliga titlar för Artur Nilson i hans gärning var tecknare och grafisk formgivare. Åren 1933-1936 står han i Adresskalendern som tecknare, åren 1937-1938 som reklamtecknare. Han var aldrig yrkesverksam som fotograf.

Artur Nilsson köpte sin första kamera år 1917. Från och med nr 2/1955 till och med nr 12/1963 var Artur Nilsson med i redaktionen för Nordisk Tidskrift för Fotografi och bidrog främst med layout. Han var cirka år 1952 med i en fotokonstjury för Göteborgs konstmuseum. Han slutade fotografera år 1978. Han fortsatte att skapa akvareller och skisser livet ut.

Artur Nilsson fotoillustrerade två böcker rikligen, och bidrog även i övrigt till deras tillkomst:

 • 1962 — ”Ödekyrkan i Svenneby” (text av Börje Sandelin)
 • 1967 — ”Såsom i et nytt Swerige” (text av Carl von Linné)

Artur Nilsson hade följande separatutställningar:

 • 1967 — Naturhistoriska museet (fotografier)
 • 1975 — Maneten (fotografier)
 • 1975 — Galleri 54 (akvareller)
 • 1976 — Fotografiska museet, Stockholm (fotografier)
 • 1976 — Åbo slott, Åbo (akvareller)
 • 1977 — Historiska museet (akvareller)
 • 1977 — Bergen (akvareller)
 • 1978 — Historiska museet (fotografier)
 • 1982 — Galleri 54 (akvareller, med efterföljande taxeringsproblem)
 • 1984 — Göteborgs konstmuseum (fotografier, akvareller)

Artur Nilsson medverkade bl a i följande samlingsutställningar:

 • 1933 — Göteborgs konsthall (oljemålning)
 • i slutet av 1940-talet — Bombay, Indien (fotografi)
 • i slutet av 1940-talet — Europa (vandringsutställning med bildnummer 2496)
 • 1958 — Göteborgs konsthall (konst)
 • 1964 — Göteborgs konsthall (konst)
 • 1968 — Okänd plats (Kulturstipendiet) (fotografi)
 • 1975 — Forum Börsen (fotografier och akvareller)
 • 1975 — Fotografiska museet, Stockholm (fotografi)
 • 1978 — Fotografiska museet, Stockholm (fotografi)
 • 1980 — Göteborgs konstmuseum (fotografi)

Artur Nilsson finns representerad med sina arbeten på följande institutioner:

 • Göteborgs konstmuseum (fotografier, akvareller)
 • Röhsska museet (bokband, adresser) (Artur Nilsson var formgivare i samarbete med hovbokbindare Nils Linde och målade bl a papper)
 • Fotografiska museet, Stockholm (fotografier)
 • Naturhistoriska museet (fotografier)
 • Historiska museet (konst, fotografier)
 • Statens konstråd, Göteborgs konstnämnd, Göteborgs och Bohus landsting, Älvsborgs läns landsting (bl a akvareller inköpta 1982)

Enligt uppgift har Artur Nilssons fotografier uppförstorats och återfinns som dekor i Länsresidenset (Länsstyrelsen?, Landsarkivet??) och HSB:s affärskomplex (okänd plats).

I maj 1968 tilldelades Artur Nilsson Göteborgs stads kulturstipendium. År 1979 fick han ett kulturellt honnörsstipendium av Göteborgs stad.

Artur Nilsson avled 19 oktober 1988. All hans konstnärliga kvarlåtenskap ägs enligt testamente av Göteborgs stadsarkiv.

Om Artur Nilssons samling

Artur Nilsson (1900–1988) levde hela sitt liv i Majorna. Han arbetade huvudsakligen som reklamtecknare, och från år 1948 och fram till sin pensionering som lärare i grafisk formgivning och teckning vid Konstindustriskolan. Från och med år 1938 bodde han på Styrmansgatan 26.

På grund av ombyggnad år 1987 blev Artur Nilsson tvungen att flytta till en annan lägenhet över sommaren, och 12 maj 1987 skickades det mesta av de fotografier som han tagit och de akvareller som han målat över till Göteborgs stadsarkiv (lev nr 22/87). I samma leverans ingick en mängd böcker. Artur Nilsson skrev 1988-03-15 ett testamente i vilket han överlät all sin konstnärliga kvarlåtenskap till Göteborgs stadsarkiv. Efter hans död 19 oktober samma år såldes möbler o dyl på Auktionsverket. 10 februari 1989 inkom ytterligare fotografier, konstverk och böcker till Göteborgs stadsarkiv (lev nr 14/89). De tavlor som Artur Nilsson haft på sina väggar (delvis målade av andra) förvarades först i ett speciellt lager, men överfördes till Göteborgs stadsarkiv 9 mars 1989 (lev nr 15/89).
Artur Nilsson och Sören Gunnarsson hade gemensamt valt ut fotografier med tanke på eventuell bokpublicering, och 12 september 1991 lämnade den sistnämnde in två lådor med fotografier (lev nr 59/91). En senare leverans 10 januari 1997 innehöll de fotografier som Sören Gunnarsson behövt längst i hopp om att få en bok utgiven (lev nr 7/97). Bilderna i dessa båda senare leveranser representerar ett kvalitetsurval.

Förteckningsarbetet startade hösten 1987. Det officiella namnet blev Artur Nilssons samling. Denna bestod av fem avdelningar: Arkiv, Bibliotek, Fotografier, Konst och Oanvänt material. Den sistnämnda avdelningen har sedan upplösts. Troligen kommer även avdelningarna Bibliotek och kanske även Konst att med tiden upplösas.

Arkivet är ett ganska normalt personarkiv på 3 hyllmeter. Där finns mest brev, vykort, reseminnen, utskick från föreningar, tidningsurklipp samt trycksaker där Artur Nilsson medverkat. Hans liv och konstnärliga verksamhet täcks ganska väl. Dessutom finns det enstaka spännande saker som t ex prosaskisser och tryck för svensexor.

Biblioteket omfattar 45 hyllmeter (sedermera med luckor efter olika slags gallringar). Särskilt märks skönlitteratur, böcker om Västkusten samt 10 hyllmeter konstböcker.

Fotografierna är sammanlagt uppskattningsvis 63000 stycken. De är av hög konstnärlig kvalitet. De flesta är negativ på acetat- eller polyesterbas. Men det finns också grovt skattat 5000 nitratnegativ. Svart-vita positiv finns i alla storlekar. Till sist finns ungefär 3000 färgdia. 1851(?) enskilda svart-vita positiv och 293 albumblad har förtecknats i persondator. 153 volymer med negativ och färgdia har översiktligt förtecknats i persondator.
Bilderna föreställer allt mellan himmel och jord. Men det finns särskilt många fotografier från Göteborgs hamn, från kuststräckan Särö-Gerlesborg och på konstverk och konstnärer. Dessutom är bl a bilder från gamla Majorna, på folkliv på Göteborgs gator, badande, museer och plåtslagare värdefulla.

Konstdelen rymmer främst i runt tal tre hyllmeter egna akvareller. Där finns dessutom oljor, affischer och andras arbeten, bl a ett flertal roliga verk av Oscar Cleve, samt arbeten av ett stort antal göteborgare.

Allt i Artur Nilssons samling ägs nu av Göteborgs stadsarkiv. Det enda undantaget är copyrighträtten till fotografier tagna av andra fotografer.

SHARE:
Okategoriserade 0 Replies to “Test – Om Artur Nilsson”