»  Register

Sökingångar till arkiv

Arkivförteckningar
Här kan du söka i arkivförteckningar
Göteborgs adress- och industrikalender 1850-1899
37 stycken adress- och industrikalendrar 1850-1899 skannade av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Artur Nilssons Fotosamling
Här kan du söka efter fotografier som tagits av grafikern, tecknaren och fotografen Artur Nilsson (1900 – 1988). Han var en av Göteborgs mest framstående fotografer och akvarellmålare. Detta register innhåller information om motiv, årtal, fotobas, plats där bilden är tagen m m. Fotografierna kan du få tillgång till på Region- och stadsarkivet Göteborg.
Betlehemskyrkans ljudarkiv
I Betlehemskyrkans missionsförsamlings arkiv finns ett stort antal ljudkassettband bevarade. De innehåller inspelningar av kyrkans gudstjänster, konserter och närradioutsändningar. Många av dessa band har blivit överförda till CD och finns dessutom tillgängliga här för avlyssning via Internet.
Göteborgs kommunalkalender 1929--1997
68 stycken kommunalkalendrar 1929--1997 skannade av Regionarkivet i Göteborg.
Ritningsregistret
Ett register över omkring 180 000 ritningar, som sträcker sig från sent 1600-tal och framåt. Delar av kartsamlingarna finns också med. Det mesta av materialet rör Göteborg, men det finns även ritningar över byggnader och andra objekt i resten av Sverige och världen.
Stora Teaterns ljud- och bildarkiv
Här kan du söka ljud- och bildinspelningar från bl.a. Stora Teatern i Göteborg som förvaras på Region- och Stadsarkivet Göteborg.
Region- och Stadsarkivet Göteborgregark ver 1.1.0